Bemutatkozó kisfilm

Elérhetőségeink:

név: Nagykanizsa Központi Óvoda Attila Tagóvodája

cím: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 7.www

telefon: +36 30 6351232

email: attilaovoda@z-net.hu
attilaovoda@gmail.com

Dolgozóink

Domina Erika tagóvodavezető
Aranyné Varga Noémi óvodapedagógus
Horváth Judit óvodapedagógus
Keppel Juliánna óvodapedagógus
Lengyel Anilla Katalin óvodapedagógus
Molnárné Kálmán Nikoletta óvodapedagógus
Novath Katalin óvodapedagógus
Dr. Vizsy Lászlóné óvodapedagógus
Hans Zsuzsanna pedagógiai asszisztens
Horváthné Lukács Brigitta dajka
Kondákor Andrea dajka
Palló Bernadett dajka
Vadász Melinda dajka
Koronczné Belovári Tímea egyéb

Bemutatkozás

A tagóvoda arculatának, nevelő munkájának bemutatása:

Az óvoda nevelőtestülete, pedagógiai gyakorlatában fontos szerepet tulajdonít a környezeti nevelésnek, a környezettudatosságnak valamint a fenntarthatóságnak. Pedagógiai Programunk kiegészül a helyi sajátosságokkal. Életünket játékkal töltjük, ami egyben színtere az egész napos tanulásnak is. Nyugodt, szeretetteljes légkörben eltöltött napokat teremtünk gyermekeink számára. Örökös Zöld Óvodaként kiemelt nevelési területünk a külső világ tevékeny megismertetése. Az óvodai környezeti nevelés igazi terepe a természet. A kert a természet egy darabja, ahol sokoldalú tapasztalatszerzésre nyílik lehetőség. A változatos környezet segíti a gyermek megismerő funkcióinak fejlődését, a felfedezése során pedig olyan tapasztalatok birtokába jut, ami segíti az eligazodásban, megismeri szűkebb, tágabb környezetét. Ennek érdekében óvodakertet alakítottunk ki, amelyben a fűszeres és gyógynövényes kert is helyet kapott, ahol óvodásaink változatos növényvilággal ismerkedhetnek meg, nyomon követhetik az évszakok a természet változásait is, vizsgálódhatnak, összehasonlíthatnak. Mindennapi gondozásukban a gyermekek is tevékenyen részt vesznek, tervszerűen végeznek munka jellegű tevékenységeket, megfigyeléseket. Tapasztalatokat szereznek a csapadékvíz újra felhasználásáról (esővízgyűjtő), a napenergiáról (gyümölcsaszaló). Élő sövény labirintusunk számtalan játékra ad lehetőséget. Végzünk madárbarát kerti tevékenységeket is, etetés, itatás, megfigyelés. A zöld jeles napok alkalmával a gyermekeknek változatos, játékos tevékenységeket biztosítunk, élményszerű, játékos ismeretszerzést, tanulást. Környezetvédelmi játszódélutánok során a szülőket is tevékenyen bevonjuk, szemléletüket formáljuk.

Kiemelt célunk:

Nevelési célunk az óvodáskorú gyermekek környezettudatos magatartásának és az egész életen át tartó tanulási képességeinek a megalapozása. Fenntarthatóságra nevelés, felelős magatartás alakítása.

Kiemelt feladatunk:

A legfiatalabb korosztály környezettudatos szemléletének alakítása.
A környezettudatos életmód megalapozásával, környezetvédelmi szemléletük formálásával, a pozitív érzelmi kötődés kialakítása környezetük és védelme iránt.

Az intézményi programokon kívüli ünnepek:

Autómentes világnap (09.22.), Állatok világnapja (10.05.), Egészség hét, nyitott tornaterem(11. hó), Mesetarisznya, Attila nap (01.07.),Víz világnapja (03.22.), Föld napi játszónap (04.22.), Madarak és fák napja (05.10.) Kendli-major életmód napok, Gyermeknap és családi sportdélután (05. 30.)

A tehetséggondozó tevékenység megvalósításának alapelve:

A műhelymunka zenei nevelés tehetségterületen működik. A gyermekek egyéni fejlettségüket szem előtt tartva, önkéntes, örömteli játék, éneklés, zenélés, tánc, mozgás során fejlődnek képességeik, személyiségük. Kiemelt figyelmet fordítunk kreativitásuk, zenei műveltségük, figyelmük, együttműködési készségük fejlesztésére, alkalmazkodó képességeik fejlődésére.

Csoportok száma: 4