2015
márc
15

Állásajánlatok 2015

Álláshirdetés
2015
febr
18

Óvodai jelentkezések 2015

Óvodai nyíltnapok a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda tagóvodáiban
2015
jan
28

Nyíltnapok

Óvodai nyíltnapok a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda tagóvodáiban
2015
jan
1

Állásajánlatok

Hétszínvirág Tagóvoda Óvodapedagógus
Kossuth téri Tagóvoda Pedagógia asszisztens
Hétszínvirág Tagóvoda Takarító, kisegítő
Pipitér Tagóvoda Takarító, kisegítő
2014
júl
1

Állásajánlatok

Rózsa Székhelyóvoda Tagóvoda Vezető
Miklósfai Tagóvoda Tagóvoda Vezető
Attila Tagóvoda Tagóvoda Vezető
Rózsa SzékhelyóvodaÓvodapedagógus
Attila Tagóvoda Óvodapegadódus
Kertvárosi Tagóvoda Óvodapegadódus
Pipitér Tagóvoda Óvodapegadódus
Pipitér Tagóvoda Óvodapegadódus Bajcsy Zs. E. u.
Kossuth Tagóvoda Óvodapegadódus
Pipitér Tagóvoda Dajka
Pipitér Tagóvoda Takarító, Kisegítő
Pipitér Tagóvoda Takarító, Kisegítő Bajcsy Zs. E. u.
2014
ápr
7

Állásajánlatok

Hétszínvirág Óvoda óvodapedagógus
2014
már
24

Nyílt napok a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda tagóvodáiban

Micimackó Tagóvoda
(Nk, Szent Imre u. 14.)

2014. április 3. csütörtök
8-tól fél 12-ig és délután fé l4-től 17 óráig

 

Rózsa Székhelyóvoda
(Nk, Rózsa u. 7)

2014. április 4. péntek
17 óra bemutatkozás szülőknek
2014. április 5. szombat
9.30-tól – 11.30-ig szülőknek és gyermekeknek együtt játszás

 

Kossuth Tagóvoda
(Nk, Kossuth tér 6.)

2014. április 8. kedd
15.30-tól 17 óráig

 

Hétszínvirág Tagóvoda
(Nk, Corvin u. 2.)

2014. április 9. szerda
9-11 óráig

Palini Tagóvoda
(Nk, Alkotmány u. 79.)

2014. április 12. szombat
9-11.30 óráig

 

Várjuk az érdeklődő szülőket!

2014
már
21

Óvodai jelentkezés 2014.

Körzethatárok
Közlemény a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó óvodai jelentkezésekről
2014
feb
27

Állásajánlatok

Hevesi Tagóvoda óvodapedagógus
Hétszínvirág Tagóvoda óvodapedagógus
Pipitér Tagóvoda óvodapedagógus
Rózsa Óvoda dajka
2014
jan
13

Állásajánlatok

Kertvárosi Óvoda óvodapedagógus
2013
nov
11

Állásajánlatok

Hétszínvirág Óvoda dajka
Kertvárosi Óvoda dajka
Attila Óvoda takarító, kisegítő
2013
okt
14

Állásajánlatok

Pipitér Óvoda óvodapedagógus
Attila Óvoda óvodapedagógus
Rózsa Óvoda óvodapszichológus
2012
feb
13

Óvodai és általános iskolai jelentkezések a 2013/2014. tanévre

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2013/2014-es nevelési évre vonatkozó óvodai jelentkezés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata óvodáiban 2013. március  5-6-án történik.
Mindkét napon 8.00 – 17.00 h-ig várják az intézmények a leendő óvodások jelentkezését.
A jelentkezés helye a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő által választott óvoda.
A felvételről a férőhelyek ismeretében az intézmények vezetői döntenek, melynek eredményéről a szülőket 8 napon belül írásban értesítik.

Az óvodába kötelező beíratni azokat a gyerekeket, akik 5. életévüket a 2013. évben töltik be és még nem járnak óvodába. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2013. szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2013. augusztus 31-ig betöltik, vagy akik a 2013/2014. nevelési év során lesznek 3 évesek.
A 2011. évi köznevelésről szóló CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése lehetővé teszi azon gyermekek óvodai felvételét is, akik a harmadik életévüket a felvételétől számított fél éven belül betöltik, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A jelentkezéshez szükséges okmányok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • gyermekorvosi igazolás
  • lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány vagy lakcímkártya
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok

Körzethatárok

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztály

2012
jún
1

Nyári ügyelet

Tisztelt Szülők!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött az óvodák nyári zárva tartásáról, valamint az óvodai nyári ügyelet biztosításáról.
A nyári időszak nyitva tartásának megszervezésekor a szülői igények maximális figyelembevételére törekszik a fenntartó és valamennyi intézmény.

A nyári zárva tartás ideje alatt az ügyelet ellátását
2012. július 2 –  július 20. között
a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Hevesi Óvoda és Rózsa Óvoda tagintézményei,

2012. július 23 – augusztus 17. között
a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Micimackó Óvoda és Rozgonyi Óvoda tagintézményei biztosítják.

Intézményeinkben előzetesen felmérjük a nyári ügyelet iránti  igényeket. Ezt követően történik az ügyeleti étkezési térítési díjak kiszámítása.
A korábbi évekhez hasonlóan az

ügyeleti díjat egy összegben június 15- ig kell befizetni az intézmény  Volksbank Zrt-nél vezetett 14100330-92661549-01000009 számú számlájára.

Amennyiben a gyermek valamilyen ok miatt nem jelenik meg az ügyeleti időszak bármely napján, kérjük feltétlen jelentsék az ügyeletes óvodában,  ellenkező esetben a hiányzást nem áll módunkban figyelembe venni.

Telefonszámok:

Hevesi Óvoda
Rózsa Óvoda  
Micimackó Óvoda
Rozgonyi Óvoda
314-274, 06-30-6326982
317-448, 06-30-4004556
311-167, 06-30-6361387
311-072, 06-30-3788414

A nyári ügyeletben keletkező étkezési térítési díj túlfizetést szeptember hónapban jóváírjuk a szeptemberi étkezésnél.
Az iskolába menő gyermekek esetén kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a térítési díjak visszautalásának érdekében adják meg a számlaszámukat és a számlatulajdonos nevét.  A túlfizetések visszafizetésére szeptember hónapban kerül sor.

 

Böjti Istvánné
intézményvezető

 

2012
feb
14

Óvodai és általános iskolai jelentkezések a 2012/2013. tanévre

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2012/2013-as nevelési évre , tanévre vonatkozó óvodai és iskolai beiratkozás Nagykanizsa Megyei Jogú Város óvodáiban és valamennyi általános iskolájában 2012. március  6-7-én tartjuk.
Mindkét napon 8.00 – 17.00 h-ig várják az intézmények a leendő óvodások és 1. osztályosok jelentkezését.
A jelentkezés helye a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő által választott óvoda illetve általános iskola.
A felvételről a férőhelyek ismeretében az intézmény vezetője dönt, melynek eredményéről a szülőket 8 napon belül írásban értesíti.

Az óvodába azok a gyerekek írathatók be, akik 5. életévüket a 2012. évben töltik be és még nem járnak óvodába. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2012. szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2012. augusztus 31-ig betöltik, vagy akik a 2012/2013. nevelési év során lesznek 3 évesek.

A jelentkezéshez szükséges okmányok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • gyermekorvosi igazolás
  • lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány vagy lakcímkártya

Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek, aki 2012. május 31-ig betölti a hatodik életévét. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a 2005. június 1. és 2006. május 31. között született gyermekek a 2012/13. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  • gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya
  • a szülők (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata

Körzethatárok

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztály

Copyright (c) Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda 2010 - Minden jog fenntartva