Bemutatkozó kisfilm

Elérhetőségeink:

név: Nagykanizsa Központi Óvoda Rózsa Tagóvodája

cím: 8800 Nagykanizsa Rózsa utca 7.

telefon: +36 30 476 9299

email: rozsaovi7@gmail.com


név: Nagykanizsa Központi Óvoda Rózsa Tagóvodája - Csokonai utcai telephely

cím: 8800 Nagykanizsa, Csokonai utca 5.

telefon: +36 20 502 2123, +36 20 324 5780

email: kertvarosiovi@z-net.hu

Dolgozóink

Nagykanizsa Központi Óvoda Rózsa Tagóvodája
Tagintézmény-igazgató: Erdős Sándorné

Molnár Csabáné óvodapedagógus
Pető Ramóna óvodapedagógus
Péter Katalin óvodapedagógus
Pappné Balázs Ágnes óvodapedagógus
Dr. Zibriczky Zoltánné óvodapedagógus
Kómár Tünde óvodapedagógus
Miholics Dóra óvodapedagógus
Bedőné Balogh Ildikó óvodapedagógus

Bedőné Tischler Anna Mária pedagógiai asszisztens

Fehér Tiborné dajka
Tulézi Mariann dajka
Novák-Bujtor Natália dajka
Tulézi Tímea dajka
Miksóné Farkas Melinda dajka

Nagy Nikolett technikai alkalmazott

Csokonai utcai telephely

Nagy Bernadett óvodapedagógus
Pirbus Henriett óvodapedagógus
Szmerk Adrienn óvodapedagógus

Balogh Vivien pedagógiaiasszisztens

Hervai Istvánné dajka
Pusztai Csabáné dajka

Soós Tiborné technikai alkalmazott

Bemutatkozás

A tagóvoda arculatának, nevelő munkájának bemutatása:

Nevelőtestületünket elkötelezett óvodapedagógusok alkotják, akik számára fontos a korszerű, 21.századi elvárásoknak megfelelő pedagógiai munka: inkluzív attitűd és differenciált bánásmód, az élménypedagógiai módszerek és az IKT eszközök használata, a fenntarthatóságra nevelés területeinek megerősítése, a Kompetencia alapú óvodai programcsomagot bevált jó gyakorlatának és a módszertani gazdagságának fenntartása.

2017-től Örökös Zöld Óvoda címet kaptunk. Kiemelt nevelési területeink az óvodai és a magyar népi hagyományok éltetése, az egészségtudatosságra és a környezettudatosságra nevelés.
Tagóvodánk sajátossága a Játszószobák rendszere, ahol hetente a nagyóvodások a szobák (torna, kézműves, zene és természeti) valamelyikében a játékosan tevékenykednek. Célja a gyermekek személyiségfejlesztése, a kreativitás és az aktivitás alakítása, képességek fejlesztése, tehetséggondozás és/vagy prevenció.

2019-től alkalmazzuk a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Programot.
2020 nyarán értékközvetítő pedagógiánkért elnyertük a „Kincses Kultúróvoda 2020” címet.
Tagóvodánkban gyermekközpontú, esztétikus, barátságos és biztonságos környezetet biztosítunk, ahol a funkció mellett a célszerűség dominál.

Célunk az, hogy óvodásaink szeressenek mozogni, kötődjenek a természethez, tudjanak rácsodálkozni a szépre. Legyenek boldog, testileg és lelkileg egészséges gyermekek.
Az óvodai élet végén pedig nyitottan, magabiztosan, felkészülten induljanak az iskolába.

Kiemelt feladat:

Örökös Zöld Óvodaként a fenntarthatóság értékrendjének megalapozása a gyermekekben.
Sajátos óvodai arculatunk fenntartása, tevékenységrendszerének folyamatos korszerűsítése.
A „Kincses Kultúróvoda 2020” pályázati program fenntartása.

Az intézményi programokon kívüli ünnepek:

Nagyszülők -, Apák és Anyák napi köszöntő és játszódélutánok, Állatok Világnapi és Föld
Világnapi családi játszódélután, Adventi barkácsdélután, nyitott családi Farsangi bálok,
Erdei óvodai napok, Rózsa napok-kulturális programok és családi sportdélután.

A tehetséggondozó tevékenység megvalósításának alapelve:

Elsősorban fejlesztő környezet és sokoldalú tevékenységi lehetőségek biztosításával a mindennapos óvodai tevékenységekbe, játszószobáinkba és tehetségkuckó működtetésével is.

Csoportok száma: