Bemutatkozó kisfilm

Elérhetőségeink:

név: Nagykanizsa Központi Óvoda Hevesi Tagóvoda

cím: 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 17/B

telefon: +36 30 617 5833, +36 30 406 0842

email: hevesi.ovoda@z-net.hu


név: Nagykanizsa Központi Óvoda Hevesi Tagóvoda Attila utcai telephely

cím: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 7.

telefon: +36 30 6351232

email: attilaovoda@z-net.hu
attilaovoda@gmail.com

Dolgozóink

Nagykanizsa Központi Óvoda Hevesi Tagóvoda

Tagintézmény-igazgató: Domina Erika

Gaálné Horváth Judit óvodapedagógus
Orbánné Marton Tímea óvodapedagógus
Horváthné Szomjas Szilvia óvodapedagógus
Kósáné Szabó Henriett óvodapedagógus
Lukács Mónika óvodapedagógus
Poszoveczné Szever Beatrix óvodapedagógus
Szabados-Varga Diána óvodapedagógus
Végh Csabáné óvodapedagógus
Horváth Szilvia óvodapedagógus
Biró-Vig Mónika óvodapedagógus

Borosné Hajmási Henriett pedagógiai asszisztens
Tóth Viktória pedagógiai asszisztens
Fehérné Ország Zsanett dajka
Solymosné Antal Tímea dajka
Szigetiné Brassói Éva dajka
Cserjés Anita dajka
Valentin Beáta dajka
Kutfejné Velicskó Anita dajka
Szabó Szilvia egyéb

Nagykanizsa Központi Óvoda Hevesi Tagóvoda
Attila utcai telephely

Tagintézmény-igazgató: Domina Erika

Horváth Judit óvodapedagógus
Keppel Julianna óvodapedagógus
Molnáré Kálmán Nikolett óvodapedagógus
Lengyel Anilla Katalin óvodapedagógus
Horváth Eliza óvodapedagógus
Vizsy Lászlóné óvodapedagógus

Hans Zsuzsanna pedagógiai asszisztens

Horváthné Lukács Brigitta dajka
Kondákor Andrea dajka
Vadász Melinda dajka
Palló Bernadett dajka
Koronczné Belovári Tímea egyéb

Bemutatkozás

A tagóvoda arculatának, nevelő munkájának bemutatása:

Lakótelepi óvoda lévén nagy hangsúlyt fektetünk a mindennapos egészségfejlesztő mozgásra. Óvodapedagógusaink komoly elhivatottságot éreznek az egészséges életmódra nevelés iránt. Valamennyi tevékenységünket a gyerekek alapvető megnyilvánulási módjára, a mozgásra és játékra alapozva tervezzük és szervezzük.

Az óvodás korú gyermek fő életeleme a mozgás, mely tervszerű és hatékony lehetőséget kínál, hogy játékos módon fejlődjön a gyermek testi-, kognitív (értelmi)- és viselkedéses funkciói.
A gyerekek intenzív mozgásigényének kielégítését mindennapos mozgással és heti két alkalommal hosszabb időtartamú testneveléssel biztosítjuk. Valamennyi csoport tornarésszel rendelkezik, ahol a benti testmozgást korszerű, minden igényt kielégítő tornaszerek, korszerű mozgásfejlesztő eszközök segítik. A mozgáskotta és Bozsik intézményi foci program eszközei tagóvodánk mindennapi munkájába játékos keretek között beépülnek.

Udvarunk tágas, korszerű, sokféle természetbarát anyagból készült eszközzel, melyek jó lehetőséget adnak a gyermekek szabadban történő mozgásigényének kielégítésére.
A szülőket folyamatosan informáljuk fejlesztő tevékenységeinkről, a gyermekek fejlődési szintjéről. Nyíltnapokon bepillantást nyerhetnek a szülők mindennapjainkba. Aktívan veszünk részt más óvodák által szervezett mozgásos, táncos programokon. Óvodánk szervezi minden évben az Ovi-Duatlont, melyen városunk minden óvodája részt vesz.

Mozgásfejlesztő munkánkat a „Mozdulj tehetségműhely” is segíti. Ezeken a foglalkozásokon lehetőségünk nyílik kis létszámban, differenciáltan fejleszteni a tehetségesnek mutatkozó gyermekeket.
Változatos mozgásformákkal komoly fejlesztő hatást érünk el a tanulási zavarok megelőzésében, az iskolai életre való felkészítésben. Mindezekről megerősítést kapunk a szülői és az iskolai pozitív visszajelzései során.

Kiemelt célunk

  • A gyermekek mozgásigényének és szükségleteinek kielégítése játékos, mozgásos tevékenységekkel.
  • Rendszeres mozgással a mozgás megszerettetése a gyermekekkel és szüleikkel, az egészségesebb életmód kialakításának érdekében.
  • Harmonikus személyiség-fejlesztés, testi, szociális és értelmi érettség kialakítása mozgás által.

Kiemelt feladatunk

  • Tudatos tervezéssel komplex, változatos mozgásos tevékenységek szervezése.
  • A gyermekek személyiségének fejlesztéséhez újszerű változatos eszközök biztosítása.
  • Rugalmas és folyamatos napirend kialakítása.
  • Tágas udvarunk kihasználása a szabad és szervezett játékos tevékenységek során.

Sajátos arculatunkhoz kapcsolódó programok

Tanköteles korú gyermekek vízhez szoktatása tíz alkalommal – Bozsik fociprogram óvodánk műfüves pályáján, valamint évente kétszer ovi – foci fesztiválon való részvétel
Ovi-Duatlon, Ovi-Olimpia szervezése a város óvodásainak bevonásával –
Pintyőke fesztiválon való részvétel – Autómentes napon mozgásos torna szervezése
Gyermek kirándulások

Programok, ünnepek a családok bevonásával

Őszi délután – Fenyőünnepély – Farsangi mulatság – Gyermeknapi forgatag – Anyák napi, évzáró ünnepélyek

Csoportok száma: