Bemutatkozó kisfilm

Elérhetőségeink:

név: Nagykanizsa Központi Óvoda Vackor Tagóvodája

cím: 8800 Nagykanizsa, Platán sor 8/a

telefon: +36 30 617 7631

mobil: +36 20 256 7815

email: ovoda.vackor@gmail.com


név: Sánci Telephely

cím: 8800 Nagykanizsa, Besenyő u. 2.

telefon: +36 30 631 4139

email: ovimano@z-net.hu

Dolgozóink

Nagykanizsa Platán sor 8/b
Tagintézmény-igazgató: Lenkovits Szilvia

Balogh Tímea óvodapedagógus
Gálné Dézsi Lilla óvodapedagógus
Miholicsné Szokol Ilona óvodapedagógus
Takács Boglárka óvodapedagógus
Aranyné Varga Noémi óvodapedagógus
Lukácsné Tálosi Zsanett pedagógiai asszisztens
Rezsonya Krisztina dajka
Sabján Imréné dajka
Végh Viktória dajka
Kercsmarics Renáta egyéb

Sánci Telephely – 8800 Nagykanizsa Besenyő u. 2.

Benczikné Horváth Ildikó óvodapedagógus
Balázsné Muka Ilona óvodapedagógus
Wahler-Jakab Andrea pedagógiai asszisztens
Bönöcz Jánosné dajka

Bemutatkozás

A tagóvoda arculatának, nevelő munkájának bemutatása:

Tagóvodánk Nagykanizsa belvárosában, emeletes házak gyűrűjében, parkosított, esztétikus, csendes környezetben helyezkedik el. Családi ház jellegű épületben, derűs szeretetteljes légkörben folyik a gyermekek nevelése. Arra törekszünk, hogy óvodásaink a nap legnagyobb részét a mesék világában töltsék, ezért épül nevelőmunkánk az anyanyelvi nevelésre, kiemelten a bábjátékra. Mindhárom csoportunkban a báb az első naptól fogva a gyerekek között él, segíti a beilleszkedés folyamatát. Támogatjuk a gyerekek által kitalált mesék, történetek improvizatív játékát és a népköltészet, versek, mesék, népi mondókák változatos feldolgozását. Fontosnak tartjuk, hogy játékos tevékenységekbe ágyazva ismerhessék meg társadalmi, természeti környezetüket, népünk kultúráját, váljanak fogékonnyá annak befogadására. Naponta kezdeményezünk csoportjainkban változatos mozgásos és népi ügyességi sportjátékokat. Programjainkat, ünnepeinket a gyermekekkel és szüleikkel együtt szervezzük, hogy minél több közös élményben legyen részük. Inkluzív, befogadó intézményként olyan szeretetteljes, biztonságos pedagógiai környezet alakítottunk ki, melyben a gyermekek és felnőttek őszintén elfogadják és segítik egymást. Tárgyi, infrastrukturális feltételeinket a XXI. század elvárásainak folyamatosan bővítjük, gazdagítjuk.

Kiemelt cél:

  • Az irodalom, a művészetek iránti érdeklődés felkeltése, a könyv iránti szeretet kialakítása, olvasóvá nevelés megalapozása, gyermekek nyelvi, szociális kompetenciáinak fejlesztése.
  • A környezet szeretete, védelme, a fenntarthatóság értékrendjének megalapozásához kapcsolódó attitűdök erősítése, a Zöld Óvoda tartalmak hangsúlyozott megjelenése.
  • Az egészséges életmód szokásainak megalapozása, a rendszeres testmozgás iránti igény kialakítása.

Kiemelt feladat:

  • A mesék, versek feldolgozásának gazdagítása népi, kortárs és természeti témájú irodalmi, zenei, képzőművészeti alkotásokkal.
  • „Kincses” gyermekkönyvtár működtetése.
  • „Kincses Kultúróvoda 2021.” pályázat magas szintű megvalósítása, fenntartása.
  • Környezettudatos magatartás alakítása, formálása zöld jeles napok, néphagyományok ápolásával, mesÉLŐvilág családi délutánok szervezésével.
  • A gyermekek testi képességeinek sokoldalú fejlesztése mozgásos játékokkal, feladatokkal, kirándulásokkal, gyalogtúrákkal.

Az intézményi programokon kívüli ünnepek:

Népmese napja, Mihály napi vásár, Márton-napja, Luca napja, Betlehemezés, Farsangi bál, Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja

A tehetséggondozó tevékenység megvalósításának alapelve:

Tehetséggondozó programunk célja a gyermekek egész személyiségének fejlesztése, érzelmeik, önbizalmuk, önkifejezési kedvük erősítése. Az irodalmi és népköltészeti művek a tárgyi világ sokfélesége iránti érdeklődés felkeltése, beszédkészség, mondatalkotás fejlesztése, szókincs gyarapítása. Egyéni képességek kibontakoztatása, alkotó örömök fokozása, társas kapcsolatok elmélyítése, közösségi érzés erősítése.

Csoportok száma: