tankötelezettség

Az Oktatási Hivatal a szülő (gyám) kérelmére engedélyezheti, hogy egy tanköteles korba lépő, tehát 2017.09.01 és 2018.08.31. között született gyermek még egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön.

Ugyanígy az Oktatási Hivatal engedélye szükséges ahhoz, hogy egy gyermek hatéves kora betöltése előtt kezdhesse meg iskolai tanulmányait. A korábbi iskolakezdés azon gyermekek esetében merülhet fel, akik 2018.09.01 és 2019.08.31. között születtek.

Határidő: A kérelmeket 2024. január 18-áig lehet benyújtani. Kérjük, fokozottan ügyeljen a határidő betartására.

A kéreleműrlap már 2023. december 28-tól a kérelembenyújtási határidő végéig, vagyis 2024. január 18-ig elérhető lesz az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). A Kormány által elrendelt téli
igazgatási szünet (2023. december 27. és 2024. január 01. közötti időszak) a kérelmek benyújtását nem érinti, viszont azok feldolgozására és az ügyintézés megkezdésére csak az igazgatási szünetet követő első munkanapon (2024. január 02.) kerül sor.

Figyelem! Az iskolakezdés halasztását legfeljebb egy alkalommal (egy nevelési évre) lehet kérni.

Figyelem! Az Oktatási Hivatal döntése kötelező érvényű, a szülő később nem kérheti annak visszavonását, vagy megváltoztatását.

Ha a szülő 2024. január 18-ig megkapja a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakértői véleményt, melyben szerepel, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, nem kell kérelmet benyújtania az Oktatási Hivatalhoz.
Ilyenkor a szakértői véleményt csak az óvodában kell bemutatni. Minden más esetben kérelmet kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.

Kérelmező: A kérelmet a szülő/gyám, vagy szülői kérelem hiányában a gyámhatóság nyújthatja be.

A kérelem mellékletei: A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni, de a kérelmet alátámasztó bármilyen dokumentum csatolható, pl. óvodai fejlődési napló, szakorvosi igazolás, pedagógiai vélemény.
Szükség esetén a gyermek iskolakészültségi szintjének felmérése érdekében az Oktatási Hivatal gondoskodik pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről.

A kérelem beküldése:
– az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül elektronikus úton (mely teljesen ingyenes, ráadásul gyors és biztonságos
ügyintézést tesz lehetővé),
VAGY
– a kinyomtatott és aláírt papír alapú kérelmet postai úton, postacím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982.
A kérelmet nem lehet e-mailben beküldeni!

A részletes tájékoztató az Oktatási Hivatal honlapján megtalálható.

www.oktatas.hu / Köznevelés / Tankötelezettség / Tankötelezettség-kezdési időpont halasztása
www.oktatas.hu / Köznevelés / Tankötelezettség / Tankötelezettség korábbi megkezdése