Digitális témahét / 2022

Nagykanizsa Központi Óvoda

Víz, víz, tiszta víz

Projektjeinket öt különböző óvodában, három nagykanizsai, valamint egy Szerb és egy erdélyi óvodában valósítottuk meg. Projektünk a fenntartható fejlődési célokhoz kapcsolódva, a víz nélkülözhetetlen szerepére hívja fel a figyelmet. Az élménypedagógiai módszerek, digitális
eszközök, alkalmazások tudatos beépítésével célunk a környezeti problémák iránti érzékenyítés, motiváltság fokozása, a résztvevők digitális kompetenciáinak fejlesztése. Nemzetközi összefogásban, meglévő Erasmus+ partnerségi kapcsolatainkat kihasználva, a három intézmény
együttes megvalósításában létrejött projekttel széleskörű szemléletformálás, digitális kultúrafejlesztés valósult meg.

Letöltés

Nagykanizsa Központi Óvoda Pipitér Tagóvodája

Üzen az erdő

A projekt megvalósításának folyamatában a legfontosabb céljaim: a gyermekek erdőről, erdei állatokról való ismereteinek bővítése, és elmélyítése, a környezettudatos magatartás alakítása, érzékenyítés a témával kapcsolatban. Mindezek mellett a gyermeki játékszükséglet kielégítése,
aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása, a kreativitás előtérbe helyezése a digitális eszközök bevonásával, IKT kompetenciák fejlesztése, az egyensúly megtartása a hagyományos óvodai tevékenységek valamint a digitális eszközök alkalmazása között, az életkori sajátosságok figyelembe vételével. A sok közösen átélt élményen keresztül a csoportkohézió erősítése. A gyermeki tevékenységeken keresztül, valamint a workshopon keresztül a szülők szemléletformálása, a virtuális világ veszélyeire való figyelemfelhívás, digitális gyermekvédelem, médiatudatosságra nevelés.

Letöltés