„A speciális fejlesztést célzó programok támogatása”

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
„A speciális fejlesztést célzó programok támogatása”

NTP-SPEC-22-0060

Beszámoló Nagykanizsa Központi Óvoda Hétszínvirág Tagóvodájában működő „Logi-Kuckó” tehetségműhely „Kalandra fel!” című programjának megvalósításáról A 2022-2023-as nevelési évben a Nemzeti Tehetség Program „A speciális fejlesztést célzó programok támogatása” című nyertes pályázati programunk segítségével valósult meg tehetséggondozó tevékenységünk a „Logi-Kuckó” tehetségműhelyben. Pályázati programunk logikai-matematikai tehetségterületen kínált többletlehetőséget, játékélményt. A programba tervezett sokszínű, gondolkodásra késztető logikai játékok, táblajátékok, padlórobotok, digitális játékok hozzájárultak az új élmények, matematikai tapasztalatok szerzéséhez, matematikai szemléletmód formálásához. A gazdagító tevékenységek a sokoldalú feldolgozás és élményszerű tapasztalatszerzés mellett biztosították a gyermekek komplex személyiség fejlesztését, melyben a hagyományosmódszerek mellett, a gyerekekkel közösen fedeztük fel az óvodában alkalmazható „okos eszközök” lehetőségeit a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően.

Támogattuk a megnyilvánuló tehetségcsírákkal összefüggő képességeik erős oldalát, az esetleges egyenetlen fejlődésből adódó lemaradások okát feltártuk, részképességeiket, tehetséggel összefüggő gyenge oldalukat fejlesztettük.

„Kalandra fel!” című programunkba 10 nagycsoportos kisgyermeket vontunk be, óvodánk két
különböző csoportjából.

A gyermekek kiválasztása a csoportokban dolgozó óvodapedagógusok megfigyelései, javaslatai alapján történt, szülőkkel való egyeztetés után. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a tehetségígéretes hátrányos helyzetű gyermekek is lehetőséget kapjanak tehetségük
kibontakoztatásához, esetleges szociális hátrányaik csökkentéséhez. A műhelyben 30 órás munkaterv alapján heti rendszerességgel, mikrocsoportos szervezési formában, 45 perces időkerettel zajlottak a fejlesztő foglalkozások játékos, érzelmi biztonságot nyújtó, támogató környezetben. Az ingergazdag környezet hozzájárult ahhoz, hogy a gyermekek tapasztalati úton fejleszthessék legjobb képességeiket. Programunkat a terveknek megfelelően októbertől indítottuk. Az ismerkedést követően őszi tevékenységeinket az egyszerűbb matematikai játékokkal kezdtük. Válogattunk, sorba rendeztünk, képeket raktunk ki, saját készítésű puzzle elemekből, dominóztunk. Márton naphoz közel megismerkedtünk a „Róka és a libák” társasjátékkal, az őszi időszakban utolsóként az UNO kártyajáték során csillogtatták meg a gyerekek problémamegoldó és
logikus gondolkodásukat. A játékok során az azonosságok és különbségek feltárása, a kis számok összkép alapján történő felismerése, auditív figyelem, finommanipuláció és szem – kéz koordinácó fejlesztése kiemelt feladat volt. A téli hónapokat a gyors reakcióképességet
igénylő Dobble játék megismerésével kezdtük, amelyet az egyre bonyolultabb stratégiai gondolkodást igénylő táblajátékok váltottak fel. Ilyen volt a „Malom”, a „Négy a nyerő”, „Blokus” és a 4 x 4 –es négyzetből álló „Szudoku”.
Mozgáskotta használatával a téri irányok ismeretének elmélyítése és a padlórobot (robotméhecske) használatának előkészítése történt. Tavasszal megérkeztek a „méhecskék” és megkezdtük a padlórobotokkal való ismerkedést, megtanultuk helyes használatuk szabályait
és működését. Végül Polgár Judit programja alapján játékosan ismerkedtünk meg a sakk alapjaival, a bábukkal és a sakktáblával. Programunkba tervezett tevékenységeinkkel törekedtünk a jeles napok és az óvoda sajátos arculatának megjelenítésére.
A műhelymunka minden alkalommal ráhangoló légkörteremtéssel kezdődött. A sokszínű logikai játékok az intellektuális érzelmek gazdagítását szolgálták, felkeltették a gyermekek érdeklődését, jól érezték magukat játék közben, motiváltak, lelkesek voltak. Az ismeretek átadása, rendszerezése a gazdagítás különböző módszereivel, játékos tapasztalatszerzés, cselekedtetés útján történt. Törekedtünk a komplexitásra, a problémahelyzetek sokoldalú megközelítésére, magasabb szintű gondolkodási folyamatok (következtetés, összefüggések felismerése, megfogalmazása stb.) alkalmazására. Az általános és speciális képességek fejlesztése után a gyermekeknek lehetőségük volt kiegészítő tevékenységek végzésére, melynek célja a pihentetés, a regenerálódás volt. Lazító programelemelemeink kapcsolódtak a program tematikájához, igazodtak a természet körforgásához, az óvodai élet jeles napjaihoz. Hangsúlyosan jelentek meg benne a mozgásos tevékenységek, mindazok mellett megismerhettek új meséket, verseket, mondókákat.

Tanultak új dalokat, dalosjátékokat, gyakran hallgathattak zenét. Kreativitásuk is kibontakozhatott az alkotómunkák során. Két élményt nyújtó kirándulásban is volt részünk, ősszel a miklósfai parkerdőben számháborúztunk, tavasszal látogatást tettünk a „Zobori Élményparkban”.
A tevékenységek közben a gyermekek átélték a felfedezés örömét, közben fejlődött kommunikációjuk, kooperatív tevékenység készségük, kreativitásuk, szabálykövető magatartásuk, megalapozódott, a pontos, kitartó feladatvégzésük, kudarctűrő képességük. A gazdagítás keretein belül nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a tehetségígéretes gyermekek adottságaiknak megfelelően új ismereteket nyújtsunk, probléma helyzetek elé állítsuk őket tehetség kibontakoztatásuk érdekében, miközben a gyerekek megismerhették a hagyományos játékokat, kész táblajátékokat, kiemelten a sakkot, kalandozunk virtuális világunkban, a robotok birodalmában. A betervezett játékok segítették a gyermekek kognitív képességeinek fejlődését, a téri tájékozódást, illetve annak síkba való leképezését, fejlődött szem-kéz koordinációjuk, analitikus és szintetikus gondolkodásuk.

A megkedvelt és elsajátított játékokat bevitték a mindennapokba, társaikkal is megismertették azokat.
Kiállítással egybekötött programzáró rendezvényünkön közös játékra volt lehetőség a szülőkkel és a meghívott vendégekkel.

Nagykanizsa, 2023. 06. 26. Gáspárné Hans Katalin

Képes beszámoló