Aprók tudománya

NTP-SPEC-22-0049

Az Akkreditált kiváló tehetségpontként nagy figyelmet fordítunk a különleges bánásmódot igénylő tehetséges gyermekek fejlesztésére. Támogató környezet kialakításával biztosítjuk számukra a lehetőséget képességeik gazdagításához. Az óvodai csoport keretein belül, valamint tehetségműhelyekben fejlesztjük komplex módon személyiségüket, egyaránt odafigyelve erős és gyenge oldalaikra. Érdeklődésükre, kiemelkedő adottságaikra építkezve kínálunk számukra sokszínű tevékenységeket, élményeket.

2022/2023-as nevelési évben „ Aprók tudománya” NTP-SPEC-22-0049 programunk keretén belül 30 órás komplex, teljes körű tehetségfejlesztő programsorozatot valósítottunk meg 10 gyermek részvételével. A digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló élmény-és felfedezés központú programunk lehetővé tette a gyermekek sokoldalú fejlesztését, személyiségük gazdagítását.. A Nemzeti Tehetség Program „ Speciális fejlesztést célzó programok támogatása” pályázati kiírásán 1.500.000 Ft támogatást nyertünk projektünk megvalósításához. A műhelymunka során kalandoztunk a matematika a logikai játékok, robotok birodalmában. Barangoltunk a természettudományok világában, kölyöklabor kísérleteket, a fenntartható fejlődéshez kapcsolódva megfigyeléseket végeztünk, érzékenyítettük a gyermekeket a környezetvédelem iránt. Apró lépéseket tettünk fenntartható jövőnkért. A közös, páros, egyéni játékok által algoritmikus gondolkodásuk, kreativitásuk nagymértékben fejlődött. Megismerkedtek a programozás alapjaival, az okos eszközök okos használatával. Készítettünk egy digitális albumot, „ Tudósok digitális könyve „ címmel, mely fényképes beszámolója az érdekes, élménygazdag programsorozatnak. A digitális pedagógiai módszerek, eszközök, a robotika segítségével sikerült olyan ösztönző, 21. századi közeget kialakítanunk, mely a lehetőségek tárházát a gyermekek és pedagógusok számára kiszélesítette, a szülők számára útmutatást nyújtott az értékteremtő megoldások irányába.

Jelentkeztünk a Digitális Témahét 2023 pályázati kiírására, „ A farsang meséje” projektet a műhelybe járó gyerekek aktív részvételével valósítottuk meg. Projektünk az óvodai kategória nyertese lett.