Fantáziavilág

Nemzeti Tehetség Program – A speciális fejlesztést célzó programok támogatása

Pályázat címe: Fantáziavilág

Programunk legfontosabb célkitűzése a tehetségígéretek kibontakoztatása, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben az életkori sajátosságok maximális figyelemben tartásával képességeik fejlesztése. Tervezett programunk 30 foglalkozásból állt és 15 gyermek számára biztosítottunk lehetőséget az önkifejező, alkotó magatartás gyakorlására, alkotó képzeletük fejlesztésére, gazdagítására, önkifejezésre.  A gardneri tehetségterületek közül a térbeli-vizuális tehetségterületet kívánjuk programunkban kiaknázni. Ezen a területen törekszünk a tehetségígéretek erős oldalának fejlesztésére. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekek ötleteikkel, gondolataikkal, tevékenységükkel, az életkori sajátosságaik figyelembevételével aktívan tudjanak részt venni az adott tevékenységben. Ötletbörze alkalmazása, nem csak kreatív gondolkodásra ösztönöz, hanem fejleszti az egymás közötti kommunikációt, együttműködést, szociális képességeket. Az idei tematika alapja, a Csillámpor című mese, melyet a gyerekek fantáziára hagyatkozva, közösen írtunk a gyerekekkel. A tehetségműhely foglalkozásai, a mese feldolgozásával valósultak meg. Műhelyben folyó tevékenységek során, különböző technikákkal megjelenítettük a mese helyszínt, szereplőket és a mesében szereplő varázseszközöket. Kipróbálhatták a szövés, a fonás, az üvegfestés, selyemfestés, dekoupage technikáját, készíthettek varászdobozt, levendula illatpárnát, varázslatos kaleidoszkópot. A gyermekeknek lehetősége volt a pályázat keretében erdei iskolában egy nap eltöltésére Obornakon, További élmény volt a színházi előadás, mely után találkozhattak a művészekkel és betekintést nyerhettek kulisszák mögé, megnézhették a mesedarabhoz kapcsolódó díszletet, jelmezeket. Külön öröm számunkra, hogy a pályázat során elkészült óvodánk és tehetségműhelyünk arculati logója is, a gyermekek rajzainak digitalizált átdolgozásával a mesekönyv is nyomtatott formában elérhető a családok számára.

A tehetségígéretes adottságokkal rendelkező gyermekeknek a mese komplex feldolgozása biztosítja a személyiség komplex fejlesztését, élményt nyújtó foglalkozást. Kostler féle kreatív gondolkodásra vonatkozó elméletének gyakorlati alkalmazását fontosnak tartjuk nemcsak a tehetségműhelyben, hanem a mindennapi óvodai munkánkban is.

A tehetség adottságokkal rendelkező gyermekeknek a meséhez kapcsolódó kreatív foglalkozások által fejlődik személyiségük, ezáltal további utat nyitva a tehetségígéreteknek. Programunk során az interperszonális és intraperszonális képességeit is kívánjuk fejleszteni. A program eredménye a mese változatos feldolgozása, új technikák megismerése és nem utolsó sorban a környezettudatos magatartás erősítése, hiszen olyan alapanyagokat is használtunk, melyek újra hasznosítva kiváló dekorációs elemekké, vagy eszközökké váltak.  A programba bevonjuk a szülőket is. Eredményeinket megmutatjuk nem csak a szülőknek, hanem többi óvodásunknak és együttműködő partnereinknek is.