Az NTP-SPEC-22-01339 pályázat beszámolója

A Nagykanizsa Központi Óvoda Vackor Tagóvodája a Nemzeti Tehetség Program által meghirdetett „A speciális fejlesztést célzó programok támogatása” címen kiírt pályázaton negyedik alkalommal nyert sikeresen, a nyelvi tehetséggondozás megvalósítás céljából. A pályázati program a tagóvoda sajátos arculatához igazodik, melyben hangsúlyos szerepet kapott a dráma és bábjáték sokrétű alkalmazása. Alapja az anyanyelvi nevelés komplex személyiségfejlesztő értékének érvényesítése. A tagóvoda 1000000 Ft támogatásban részesült, 30 órás tehetséggondozó műhelyfoglalkozások megvalósításához a 2022/2023 nevelési évben.

„Meseláda, meseház, belsejében mit találsz?” tehetséggondozó műhelyfoglalkozások célja: A gyermek életkorának megfelelő irodalmi műfajokon, alkotásokon keresztül élménynyújtás, értékközvetítés, esztétikai ízlésformálás. Anyanyelvi kifejezőkészségük fejlesztése, szabad önkifejezésük, érzelmeik megélésének kibontakoztatása, elősegítése. Emocionális, kognitív és nyelvi képességeik mozgósítása mesék, versek által. A könyvtár és kiállítás látogatások során ismereteik gazdagítása, viselkedéskultúrájuk, érdeklődésük, értékítéletük, kritikai érzékük, érzelmeik fejlesztése.
Az anyanyelvi nevelés gazdag lehetőségeivel, feladataival, átélt élmények biztosításával fejlesztettük a gyermekek átlagon felüli adottságait, kreativitását, motivációját.

A verselés, mesélés, dramatizálás, mesereprodukció, mesefolytatás, gyakorlás, báb, drámajáték, mimetizálás, zenehallgatás lehetővé tették a gyermekek egyéni képességeinek, készségeinek fejlesztését, támogatását.

A csoportban 10 gyermek vett részt, akik kiemelkedő nyelvi képességekkel, jó emlékezőképességgel rendelkeznek, gazdag szókinccsel, választékos kifejezésformákat, szófordulatokat használva önállóan is kitalálnak meséket, történeteket,
A műhelymunkák alkalmával a mesék, versek változatos módszerekkel történő feldolgozása során működött a kooperáció, fejlődtek személyes, baráti kapcsolataik, együttműködő, alkalmazkodó képességük, erősödött aktivitásuk, ön- és emberismeretük

Sikeresen szerepeltek versmondó versenyen, bábjátékukat bemutató szakmai rendezvényen, hagyományőrző ünnepeken. A képzőművészeti pályázatokon, kiállításokon, ünnepélyes díjátadókon való eredményes részvételük erősítette alkotókedvüket, pozitív önértékelésüket, egymás elismerésének képességét, formálta viselkedés kultúrájukat. A műhely tagjai eredményesen vettek részt vegyes technikájú alkotásokkal megyei és városi szintű képzőművészeti pályázatokon. Ezúttal megyei szinten szakmai zsűrik döntése alapján 2 gyermek I. és II. helyezést, városi szinten 3 gyermek I. II. III. helyezést, a csoport 1 alkalommal I. helyezést ért el, 3 alkalommal csoportos különdíjban részesült. A műhelyvezető munkáját 1 alkalommal a környezetvédelmi témájú pályamunkákért közösségi díjjal ismerték el. A szülőkkel tartott sokrétű, folyamatos kapcsolattartás, a díjátadókon való részvételük eredménye, hogy pozitív tapasztalataik alapján az ő értékrendjükben is megerősödött a művészetei nevelés, a tehetséggondozás átfogó személyiségfejlesztő hatásának értéke.

A program zárásaként a foglalkozásokon készült alkotásokból nyilvános kiállítást rendeztünk, melynek megnyitóján a résztvevő gyerekek szüleik körében ünnepélyes elismerésben részesültek.