Bemutatkozó kisfilm

Elérhetőségeink:

név: Nagykanizsa Központi Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája

cím: 8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.

telefon: +36 93 313 007

mobil: +36 30 618 8351, +36 20 292 3221

email: hetszinvirag@z-net.hu

Dolgozóink

Gáspárné Hans Katalin tagóvoda-vezető
Karosiné Rákhely Mária óvodapedagógus
Keszler Dóra óvodapedagógus
Kiss Zoltánné óvodapedagógus
Szalkó Bettina óvodapedagógus
Szárazné Lukács Zsuzsanna óvodapedagógus
Varga Krisztina óvodapedagógus
Farkas Gáborné pedagógiai asszisztens
Drávecz Lászlóné dajka
Horváth Tamásné dajka
Koháriné Pusztai Anita dajka
Szigeti Szabina dajka
Kotnyekné Szabó Tímea egyéb
Léránt Mónika egyéb

Bemutatkozás

A tagóvoda arculatának, nevelő munkájának bemutatása:

Óvodánk az északi városrészben, a belvároshoz közel található. Környezete ideális az óvodás gyermek egészséges életmódjának alakításához, formálásához.

Csoportszobáink tágasak, világosak, berendezésük környezetbarát. Udvarunk tágas, gondozott, ahol természetes anyagokból készült mozgásfejlesztő játékok, műfüves focipálya, az épületben, tornaszoba áll rendelkezésre a mindennapos mozgásfejlesztésre.

Kiemelten foglalkozunk a környezeti neveléssel, játékos tapasztalatszerzéseken, cselekvéseken keresztül, helyi sajátosságinkhoz igazodva formáljuk gyermekeink környezettudatos magatartását, egészséges életszemléletét. 2013-tól az Örökös Zöld Óvoda cím birtokosai vagyunk. A természet szeretetére és védelmére való tudatos nevelésünk szoros összefüggésben van a népszokások, hagyományok megismerésével, őrzésével.

A hagyományőrzés, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően beépül nevelésünk folyamatába, átszővi, színesíti a gyermeki tevékenységeket, gazdagítja a családokkal való együttműködésünket. Szeretetteljes óvodai légkörben biztosítjuk minden gyermek számára a boldog gyermekkort, 2021-től viseljük a Boldog Óvoda címet.

Kiemelt cél:

  • A természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása.
  • A gyermekek környezettudatos szemléletének, gondolkodásának, magatartásának megalapozása, formálása élményalapú tevékenységek során.
  • A gyermek harmonikus fejlesztése a néphagyomány-ápolás, a természetóvás gazdag eszközrendszerével.

Kiemelt feladat:

  • Szülőföldünk épített és természeti szépségeinek megláttatása, megszerettetése.
  • Környezettudatos szemlélet közvetítése, környezetvédő magatartásformák alakítása
  • Néphagyományaink ápolása, örökségünk megőrzésére, átadása.
  • Élménypedagógiára épülő tevékenységek, hagyományőrző és zöld jeles napok, programok szervezése

Az intézményi programokon kívüli ünnepek:

Népmese napja, Mihály napi vásár, Márton-napja, Luca napi kotyolás, Betlehemezés, Farsangi jelmezes mulatság, Szent György napi „udvarzöldítő”, Pünkösdi királyné-járás, Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja

A tehetséggondozó tevékenység megvalósításának alapelve:

A tehetségígéretes gyermekek gondozása, személyiségük komplex fejlesztése játékos, érzelmi biztonságot nyújtó keretek között valósul meg a csoportokban, valamint tehetségműhelyekben.

Csoportok száma: 4