Bemutatkozó kisfilm

Elérhetőségeink:

név: Nagykanizsa Központi Óvoda Miklósfai Tagóvodája

cím: 8800 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 10.

telefon: +36 30 5158951

email: miklosfaiovoda@gmail.com

név: Nagykanizsa Központi Óvoda Miklósfai Tagóvodája Ligetvárosi Telephelye

cím: 8800 Nagykanizsa, Csengery u.117.

telefon: +36 30 5158954

email: ligiovink@gmail.com

Dolgozóink

Geröly Krisztina tagóvoda-vezető
Baa Józsefné óvodapedagógus
Decskó Csilla óvodapedagógus
Jancseczné Gigler Marianna óvodapedagógus
Kománé Gyurkó Erzsébet óvodapedagógus
Polai Zsófia óvodapedagógus
Somfalvi Alíz óvodapedagógus
Szekeres Alma óvodapedagógus
Simon Gabriella pedagógiai asszisztens
Decskóné Meleg Lívia dajka
Bordásné Kovács Krisztina dajka
Tóthné Kánnár Katalin dajka
Tubolyné Kovács Hedvig dajka
Horváthné Amfer Anett egyéb technikai dolgozó
Kovács Jenő Ferencné egyéb technikai dolgozó

Bemutatkozás

A tagóvoda sajátos arculatának, nevelő munkájának bemutatása:

A három csoportos óvoda falusias környezetben, gyönyörű zöld övezetben helyezkedik el.
Nagy parkosított udvar, futópálya, kerékpárút, tornaszoba, műfüves focipálya biztosítja a gyermekek mozgás-és játékigényének kielégítését. A munkára nevelés az óvodai élet szerves része. A cselekvésre épülő élmények, tapasztalások, a közös öröm határozza meg az óvoda nevelőmunkáját. A gyermekek személyiségfejlesztése az egyéni értékek hangsúlyozásával, a szülőkkel való szoros együttműködésben valósul meg. A digitális eszközök használatával, az IKT kompetenciák fejlesztésével a 21. század kihívásainak megfelelve, 21. századi pedagógusok végeznek sokoldalú nevelő-oktató munkát.

A Ligetvárosi Telephelyen egy vegyes csoportban történik a túlnyomóan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése. Esélyegyenlőségük növelése, a hátránykompenzáció megvalósítása során az egyéni bánásmód, az adaptív nevelés elsődlegessége érvényesül.

Kiemelt cél:

  • Nyitott óvodai programokkal széles körben vett környezeti nevelés.
  • Akkreditált Kiváló Tehetségpontként a tehetséggondozás magasszintű megvalósítása.
  • A sakk az ismeretszerzés játékos eszközeként váljon a mindennapok részévé, segítse a gyermekek iskolai eredményességét.
  • Digitális kompetenciafejlesztés.

Kiemelt feladat:

  • Hagyományápolás, népi kultúra értékeinek megőrzése, a falusi élet szokásainak újraélése.
  • Környezettudatos magatartás alakítása, természetjárás, egészséges életmód, mozgás.
  • Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program óvodai csoportjainkhoz illesztése
  • Robotika, digitális alkalmazások beépítése a pedagógiai munkába.

Az intézményi programokon kívüli ünnepek:

Mihály napi vásár, “Tőkétől a pohárig”, szőlőszüret, kerekrépa szedése, “Tekergő túra” – a Parkerdőben, Márton napi lámpás felvonulás, Családi nap, “Mozdulj, ovi!”

A tehetséggondozó tevékenység megvalósításának alapelve:

A gyermekek komplex fejlesztése egyénileg, valamint tehetségműhelyekben történik.
Érdeklődésüknek, kiemelt adottságaiknak megfelelően gazdagítjuk őket, nyújtunk támogatást a szülők számára.

Csoportok száma: 3+1