Digitális témahét / 2023

NAGYKANIZSA KÖZPONTI ÓVODA PIPITÉR TAGÓVODÁJA

„VIGYÁZZ A MADÁRRA, HA KERTEDBE REPÜL…”


Made with Clipchamp

Projektünk középpontjában a madárvédelem, ezen belül is a madarak fészkelő helyeinek megóvása állt. A természetes fészkelőhelyek a fakivágások miatt egyre csökkennek. Természetvédelmi probléma, hogy az odúkészítésre alkalmas vastagságú fák állománya alacsony,
ezért a leggyakoribb odúköltőink kisebb számban élnek a falvakban, városokban. Az óvodás korosztály életkori sajátosságaihoz igazodva a tevékenységekbe ágyazott tanulást, játékos cselekedtetést, valamint az élményprogramok szervezését részesítettük előnyben. Ezeken
keresztül közvetítettük óvodásaink felé az állatszeretetet, a felelős állattartás szabályait, az állatok élőhelyeinek megóvásának fontosságát.

Letöltés

NAGYKANIZSA KÖZPONTI ÓVODA KOSSUTH TÉRI TAGÓVODÁJA

„TALPRA MAGYAR!”
Óvodánk kiemelt feladata a hagyományápolás, nemzeti ünnepeink méltó megünneplése. Kossuth nevét viselve, Március 15. kiemelkedő eseménye óvodai életünknek. ” Talpra Magyar!” projektünk erősíti gyermekeink hazaszeretetre nevelését, nemzeti identitástudatuk alakítását, épít a családokkal való együttműködésre. A hagyományos értékek megőrzése mellett, fontosnak tartjuk a korszerű pedagógiai módszerek beépítését mindennapjainkba. Projektünkben bemutatjuk, hogy a gyermekek hagyománytisztelő tevékenységébe hogyan tudjuk az okos eszközök, okos használatát beépíteni, múltunk tisztelete, közösségépítő szerepe érdekében.

Letöltés

NAGYKANIZSA KÖZPONTI ÓVODA MIKLÓSFAI TAGÓVODÁJA

A FARSANG MESÉJE
Óvodánk kiemelt feladata a hagyományápolás, a népi kultúra értékeinek megőrzése, a falusi élet szokásainak újra élése. A hagyományos értékek megőrzése mellett fontosnak tartjuk a korszerű pedagógiai módszerek beépítését mindennapjainkba. Projektünkben bemutatjuk, hogy a
gyermekek hagyományápoló tevékenységébe hogyan tudjuk beépíteni az okos eszközök okos használatát múltunk tisztelete, közösségépítő szerepe érdekében.

Letöltés